Imprint
headerBild
headerBild
headerBild
english version français Deutsche Version
 

LuftbildEHO

Již přes 100 let jsme aktivní v zemědělství!

 

Saatzucht Edelhof je jedna z nejstarších nepřetržitě existujících firem v Rakousku. Již přes 100 let jsme aktivní v zemědělství.

 

Od začátku šlechtění v Edelhofu v roce 1903 jsme z dřívější velikosti dospěli ke šlechtění pro mezinárodní trh. Začátkem 20. století jsme začali se šlechtěním ječmene ozimého a ovsa jarního. K nim jsme postupně doplnili pšenicí ozimou, dvouřadý ječmen ozimý a ječmen jarní.

 

Jen v Edelhofu šlechtíme nové odrůdy ječmene ozimého, ovsa a ječmene jarního v Rakousku.

Šlechtitel musí pracovat nejméně 10 let od začátku křížení po registraci nové odrůdy.

Pro šlechtění nových odrůd používáme křížení následované výběrem klasů nebo rostlin. Klasy nebo rostliny odlišné od rodičovských jsou vybírány ve druhé a třetí generaci.

Ve čtvrté generaci jsou sklizeni zdraví a slibní potomci klasů, či rostlin. První dril nastává v páté generaci, kde probíhá selekce na významné hospodářské znaky jak na poli, tak pomocí laboratorních analýz.

O naše odrůdy je velký zájem od zahraničních partnerů. Aktuálně máme registrované odrůdy v mnoha evropských zemích. Jejich propagace a odbyt je zajištěn našim dlouholetým partnerem, oddělením osiv Raiffeisen Ware Ausria. Mnohé smlouvy jsou uzavřeny mezi Raiffeisen Warehouse a pěstiteli.

 

Činnost Saatzucht Edelhof

Majitelé:

Odborná škola zemědělská Edelhof

Oblast Niederosterreich

 

Marketing:

RWA (Raiffeisen Ware Austria) a smluvní partner u nás i v zahraničí

 

Společný provoz LFS Edelhof:

128ha, z toho 67 ha BIO činnost (učitelská i výzkumná)

Dlouhodobá výzkumná činnost v www.lako.at

 

Činnost Saatzucht:

53 ha (zahrnuje 18 ha řepky ozimé/krmiv)

 

Plocha pro šlechtění:

35 ha v Edelhofu

15 ha v odborné škole zemědělské Gießhübl a Obersiebenbrunn, tak jako v hospodářství Hollabrunn a v jedné Bio lokalitě v Obersiebenbrunnu.

Dohromady zhruba 40 000 zkušebních a pozorovacích parcel ročně.

Výměnné zkoušky s jinými šlechtiteli doma i v zahraničí.

Ozimé generace v Čile (firma Semillas Baer, Gorbea)

 

Další plodiny:

Řepka ozimá – oves - pšenice ozimá – hrách na zrno/brambory – ječmen ozimý/pšenice ozimá – ječmen.